6c
Test 2A: класиране на 25.3
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 32
Test 2C: класиране на 25.3
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 31
Test 3A: класиране на 22.4
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
Test 4A: класиране на 13.5
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 31
Test 4C: класиране на 13.5
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 31
Test X: класиране на 27.5
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
Test V1: класиране на 27.5
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
Test 3C: класиране на 22.4
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
Test X5: класиране на 3.6
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
Test Y: класиране на 3.6
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
Test 43: класиране на 25.3
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25
Test 47: класиране на 3.6
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25
Test 46: класиране на 27.5
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25
Test 45: класиране на 13.5
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25
Test 44: класиране на 22.4
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25