5a
5AB: обсъждане 30.9
Времетраене: 50 мин.
Въпроси: 25
5AC: обсъждане 21.10
Времетраене: 50 мин.
Въпроси: 25
5AD: обсъждане 21.10
Времетраене: 50 мин.
Въпроси: 25
5AE: обсъждане 21.10
Времетраене: 50 мин.
Въпроси: 25
5AF: обсъждане 21.10
Времетраене: 50 мин.
Въпроси: 25
5AG: обсъждане 11.11
Времетраене: 50 мин.
Въпроси: 25
5AH: обсъждане 11.11
Времетраене: 50 мин.
Въпроси: 22
5AI: обсъждане 11.11
Времетраене: 50 мин.
Въпроси: 25
5AA: обсъждане 30.9
Времетраене: 50 мин.
Въпроси: 25