7T
<p>Онлайн курс за бързо решаване на математически и логически тестове в 7 клас</p>
Test o2: 29.09.19
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 35
Test o3: 29.09.19
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 30
Test МА: 29.09.19
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 30
Test t2: 29.09.19
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 37
Test 6: 06.10.19
Времетраене: 43 мин.
Въпроси: 30
Test 70: 06.10.19
Времетраене: 43 мин.
Въпроси: 30
Test z7: 06.10.19
Времетраене: 38 мин.
Въпроси: 25
Test Q0: 06.10.19
Времетраене: 43 мин.
Въпроси: 30
Test u0: класиране 29.9 сутрин
Времетраене: 36 мин.
Въпроси: 27
Test u1: класиране 29.9 сутрин
Времетраене: 36 мин.
Въпроси: 27
Test z4: класиране 29.9 сутрин
Времетраене: 36 мин.
Въпроси: 25
Test t3: класиране 29.9 сутрин
Времетраене: 36 мин.
Въпроси: 29
Test c4: класиране 13.10 сутрин
Времетраене: 32 мин.
Въпроси: 20
Test: класиране 6.10 призори
Времетраене: 35 мин.
Въпроси: 25
Test k4: класиране 6.10 призори
Времетраене: 35 мин.
Въпроси: 25
Test q2: класиране 6.10 сутрин
Времетраене: 34 мин.
Въпроси: 22
Test c5: класиране 6.10 призори
Времетраене: 35 мин.
Въпроси: 27
Test 1: класиране 20.10 призори
Времетраене: 31 мин.
Въпроси: 25
Test 29: класиране 20.10 призори
Времетраене: 31 мин.
Въпроси: 29
Test o4: класиране 20.10 сутрин
Времетраене: 30 мин.
Въпроси: 24
Test o5: класиране 20.10 сутрин
Времетраене: 30 мин.
Въпроси: 24
Test mb: 18.10
Времетраене: 36 мин.
Въпроси: 30
Test t: класиране 6.10 призори
Времетраене: 35 мин.
Въпроси: 31
Test k1: класиране 13.10 сутрин
Времетраене: 32 мин.
Въпроси: 25
Test t5: класиране 13.10 призори
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 36
Test t0: класиране 20.10 сутрин
Времетраене: 30 мин.
Въпроси: 31
Test o8: класиране 13.10 призори
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 22
Test p1: класиране 13.10 призори
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 22
Test o9: класиране 13.10 призори
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 24
Test c6: класиране 20.10 призори
Времетраене: 31 мин.
Въпроси: 20
Test k2: класиране 1.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 22
Test c7: класиране 6.10 сутрин
Времетраене: 34 мин.
Въпроси: 18
Test a6: класиране 20.10 сутрин
Времетраене: 30 мин.
Въпроси: 22
Test o0: класиране 6.10 сутрин
Времетраене: 34 мин.
Въпроси: 27
Test b: класиране 6.10 сутрин
Времетраене: 34 мин.
Въпроси: 23
Test o2: 30.09.19 (copy)
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 35
Test o3: 30.09.19 (copy)
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 30
Test МА: 30.09.19 (copy)
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 30
Test t2: 30.09.19 (copy)
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 37
Test o2: класиране 22.9 сутрин
Времетраене: 38 мин.
Въпроси: 25
Test o3: класиране 22.9 сутрин
Времетраене: 38 мин.
Въпроси: 25
Test me: класиране 22.9 сутрин
Времетраене: 38 мин.
Въпроси: 25
Test t2: класиране 22.9 сутрин
Времетраене: 38 мин.
Въпроси: 31
Test 3: класиране 27.10 призори
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 25
Test 6: класиране 29.9 призори
Времетраене: 37 мин.
Въпроси: 25
Test 70: класиране 29.9 призори
Времетраене: 37 мин.
Въпроси: 25
Test z7: класиране 29.9 призори
Времетраене: 37 мин.
Въпроси: 25
Test q0: класиране 22.9 призори
Времетраене: 39 мин.
Въпроси: 25
Test 2: класиране 13.10 сутрин
Времетраене: 32 мин.
Въпроси: 25
Test 30: класиране 13.10 сутрин
Времетраене: 32 мин.
Въпроси: 21
Test o2: 23-26.10.19
Времетраене: 33 мин.
Въпроси: 35
Test 40: класиране 27.10 призори
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 22
Test a: класиране 27.10 призори
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 25
Test z9: класиране 27.10 сутрин
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 19
Test za: класиране 27.10 сутрин
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 17
Test 91: класиране 27.10 сутрин
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 25
Test t1: класиране 27.10 сутрин
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 38
Test 4: класиране 3.11 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 24
Test 50: класиране 3.11 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 22
Test a2: класиране 3.11 призори
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 22
Test q: класиране 3.11 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 25
Test b2: класиране 3.11 призори
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 23
Test b4: класиране 3.11 призори
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 24
Test a3: класиране 3.11 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 20
Test mc: класиране 10.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 25
Test c1: класиране 10.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 23
Test c2: класиране 10.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 24
Test z8: класиране 10.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 21
Test t4: класиране 10.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 33
Test 5: класиране 22.9 призори
Времетраене: 39 мин.
Въпроси: 25
Test 60: класиране 22.9 призори
Времетраене: 39 мин.
Въпроси: 25
Test a4: класиране 24.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 21
Test q1: класиране 27.10 призори
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 23
Test o6: класиране 24.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 24
Test o7: класиране 24.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 23
Test o1: класиране 29.9 призори
Времетраене: 37 мин.
Въпроси: 24
Test 2b: класиране 24.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 35
Test 0: класиране 17.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 25
Test 21: класиране 17.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 24
Test a9: класиране 17.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 22
Test t6: класиране 17.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 33
Test 41: класиране 15.12 призори
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 25
Test 42: класиране 15.12 призори
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 24
Test b7: класиране 15.12 призори
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 23
Test 4d: класиране 15.12 призори
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 32
Test md: класиране 10.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 22
Test c3: класиране 10.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 26
Test z2: 16.2.20
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 35
Test z5: 16.2.20
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 25
Test c: класиране 24.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 24
Test c0: класиране 24.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 23
Test b6: класиране 22.9 призори
Времетраене: 39 мин.
Въпроси: 25
Test 3d: класиране 8.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 37
Test b3: класиране 24.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 22
Test b5: класиране 24.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 20
Test z3: 1.3.20
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 40
Test z6: 1.3.20
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 25
Test b8: класиране 17.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 22
Test b9: класиране 17.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 18
Test b1: класиране 1.12 призори
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 18
Test t7: класиране 20.10 призори
Времетраене: 31 мин.
Въпроси: 28
Test 8: класиране 10.11 сутрин
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 26
Test 80: класиране 17.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 24
Test a8: класиране 17.11 призори
Времетраене: 27 мин.
Въпроси: 23
Test t8: класиране 3.11 призори
Времетраене: 29 мин.
Въпроси: 34
Test R6: класиране 1.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 25
Test R7: класиране 8.12 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 25
Test R9: класиране 8.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 25
Test R8: класиране 15.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 25
Test R5: класиране 8.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 23
Test AA: класиране 1.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 22
Test R4: класиране 8.12 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 25
Test AB: класиране 8.12 призори
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 19
Test R3: класиране 1.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 23
Test NO: класиране 1.12 призори
Времетраене: 30 мин.
Въпроси: 22
Test NP: класиране 1.12 призори
Времетраене: 30 мин.
Въпроси: 22
Test NQ: класиране 15.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 22
Test NS: класиране 8.12 сутрин
Времетраене: 30 мин.
Въпроси: 23
Test NR: класиране 15.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 23
Test tn: класиране 1.12 призори
Времетраене: 30 мин.
Въпроси: 33
Test tp: класиране 15.12 сутрин
Времетраене: 28 мин.
Въпроси: 26
Test to: класиране 8.12 призори
Времетраене: 30 мин.
Въпроси: 30