4b
4BA: Първи модул - коментар на 22.01, 14:00
Времетраене: 67 мин.
Въпроси: 20
4BA: Втори модул - коментар на 22.01, 14:00
Времетраене: 120 мин.
Въпроси: 2
4BE - коментар на 5.02, 9:00
Времетраене: 80 мин.
Въпроси: 20
4BD: Първи модул - коментар на 29.01, 9:00
Времетраене: 62 мин.
Въпроси: 20
4BC: Първи модул - коментар на 29.01, 9:00
Времетраене: 62 мин.
Въпроси: 20
4BB: Първи модул - коментар на 22.01, 14:00
Времетраене: 62 мин.
Въпроси: 20
4BD: Втори модул - коментар на 5.02, 9:00
Времетраене: 120 мин.
Въпроси: 2
4BB: Втори модул - коментар на 29.01, 9:00
Времетраене: 120 мин.
Въпроси: 2
4BC: Втори модул - коментар на 29.01, 9:00
Времетраене: 120 мин.
Въпроси: 2