7U3
V0: класиране 13.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 34
V2: класиране 13.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 27
V3: класиране 13.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 29
V5: класиране 13.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 27
V6: класиране 17.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 29
V7: класиране 17.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 32
V8: класиране 20.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 31
L6: класиране 17.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 30
L5: класиране 17.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 30
L3: класиране 20.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 31
L4: класиране 24.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 30
L0: класиране 20.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 33
M5: класиране 24.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 30
M6: класиране 27.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 33
M3: класиране 24.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 33
M4: класиране 27.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 28
Ro: класиране 13.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 25
Rp: класиране 13.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 24
Rq: класиране 13.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 25
Rr: класиране 17.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 26
Rm: класиране 17.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 23
Rn: класиране 17.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 25
Rt: класиране 20.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 24
Ru: класиране 20.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 23
Rv: класиране 24.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 23
Rw: класиране 24.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 24
Bo: класиране 20.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 22
Bp: класиране 24.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 24
Bq: класиране 27.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 24
Br: класиране 27.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 26
Cs: класиране 24.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 23
Th: класиране 13.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 32
TL: класиране 24.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 31
Tk: класиране 20.3 сутрин
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 32
Tj: класиране 20.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 35
Ti: класиране 17.3 призори
Времетраене: 26 мин.
Въпроси: 30
-> -> -> ЕСЕ: предайте 11-14.3!
Времетраене: 31 мин.
Въпроси: 1
-> -> -> ЕСЕ: предайте 18-21.3!
Времетраене: 31 мин.
Въпроси: 1