3a
3AB: коментар на 22.10, 15:30-16:55
Времетраене: 60 мин.
Въпроси: 20
3AD: коментар на 12.11, 15:30-16:55
Времетраене: 60 мин.
Въпроси: 20
3AA: коментар на 22.10, 15:30-16:55
Времетраене: 60 мин.
Въпроси: 20
3AC: коментар на 22.10, 15:30-16:55
Времетраене: 60 мин.
Въпроси: 20
3AF: коментар на 26.11, 15:30-16:55
Времетраене: 60 мин.
Въпроси: 20
3AG: коментар на 26.11, 15:30-16:55
Времетраене: 60 мин.
Въпроси: 20
3AE: коментар на 12.11, 15:30-16:55
Времетраене: 60 мин.
Въпроси: 20
3AH: коментар на 10.12, 15:30-16:55
Времетраене: 60 мин.
Въпроси: 20
3AΙ: коментар на 10.12, 15:30-16:55
Времетраене: 60 мин.
Въпроси: 20