2d
2DA: коментар 23.4, 9:00
Времетраене: 70 мин.
Въпроси: 20
A2
Времетраене: 120 мин.
Въпроси: 2
2DB: коментар 14.5, 9:00
Времетраене: 70 мин.
Въпроси: 20
B2
Времетраене: 120 мин.
Въпроси: 2
2DC: коментар 14.5, 9:00
Времетраене: 70 мин.
Въпроси: 20
C2
Времетраене: 120 мин.
Въпроси: 2
2DD: коментар 21.5, 9:00
Времетраене: 70 мин.
Въпроси: 20
2DE: коментар 21.5, 9:00
Времетраене: 70 мин.
Въпроси: 20