7a
НВО 7 клас: Първа част
AA1: класиране 22.9
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AA2: предайте до 20.9
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AE1: класиране 20.10
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AD1: класиране 13.10
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AC1: класиране 6.10
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AB1: класиране 29.9
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AF1: класиране 27.10
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AG1: класиране 3.11
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AE2: предайте до 18.10
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AD2: предайте до 11.10
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AB2: предайте до 27.9
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AC2: предайте до 4.10
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AG2: предайте до 1.11
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AF2: предайте до 25.10
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AZ1: класиране 1.3
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AL1: класиране 8.12
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AK1: класиране 1.12
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AJ1: класиране 24.11
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AI1: класиране 17.11
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AH1: класиране 10.11
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AL2: предайте до 6.12
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AK2: предайте до 29.11
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AJ2: предайте до 22.11
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AI2: предайте до 15.11
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AH2: предайте до 8.11
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AM1: класиране 15.12
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AM2: предайте до 13.12
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AO1: класиране 19.1
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AT1: класиране 23.2
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AS1: класиране 16.2
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AR1: класиране 9.2
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AQ1: класиране 2.2
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AP1: класиране 26.1
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AN1: класиране 12.1
Времетраене: 77 мин.
Въпроси: 20
AN2: предайте до 10.1
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AQ2: предайте до 31.1
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AP2: предайте до 24.1
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AR2: предайте до 7.2
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AO2: предайте до 17.1
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AT2: предайте до 21.2
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AS2: предайте до 14.2
Времетраене: 94 мин.
Въпроси: 3
AZ2: предайте до 28.2
Времетраене: 93 мин.
Въпроси: 3