6a
срок до 13.10: Тест L2
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 31
срок до 3.11: Тест U2
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 32
срок до 17.11: Тест U4
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 33
срок до 29.9: Тест 93
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
срок до 15.12: Тест 94
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
срок до 13.10: Тест 92
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 31
срок до 1.12: Тест −1
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
срок до 15.12: Тест 24
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
срок до 1.12: Тест BF
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
срок до 17.11: Тест A5
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 31
срок до 13.10: Тест 31
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25
срок до 15.12: Тест 35
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25
срок до 1.12: Тест 34
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25
срок до 17.11: Тест 33
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25
срок до 3.11: Тест 32
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25
Тест U2: 25.10 (copy)
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 33
срок до 29.9: Test i
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
срок до 3.11: Тест i2
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 30
срок до 29.9: тест 3K
Времетраене: 40 мин.
Въпроси: 25