Кортезови лого, математика
🏆 Резултати от състезанието "30 задачи на 30 езика 2023" 🏆
🎖️ Победители
✅ Окончателни на 5.12, за грешки пишете на 📧 kortezov@gmail.com
📚🗄️ Архив - предни години

Очаквайте скоро!

Нашият екип предлага курсове и тестове за подготовка по математика.

II клас:

Разработили сме набор от тестове със задачи, подходящи за подготовка за математически състезания за тази възрастова група и уроци, целта на които е да разясним по-предизвикателните задачи от темите.

III клас:

Предлагаме курсове за подготовка за явяване на състезания и кандидатстване в математически гимназии след IV клас, както и тренировъчни виртуално базирани тестове със задачи от извънкласната сфера.

IV клас:

Предлагаме курсове за подготовка за явяване на състезания и кандидатстване в математически гимназии след IV клас, както и тренировъчни виртуално базирани тестове по модела на състезанието „Математика за всеки“.

V клас:

Предлагаме два курса:

  • курс за надграждане на учебното съдържание и подготовка в дългосрочен план за кандидатстване след VII клас както в гимназиите с държавен план-прием, така и в Американския колеж в София
  • курс за състезателна подготовка

Към всеки от курсовете има разработени и виртуално базирани тестове за допълнителна тренировка.

VI клас:

Предлагаме два курса:

  • курс за надграждане на учебното съдържание и подготовка в дългосрочен план за кандидатстване след VII клас както в гимназиите с държавен план-прием, така и в Американския колеж в София
  • курс за състезателна подготовка

Към всеки от курсовете има разработени и виртуално базирани тестове за допълнителна тренировка.

VII клас:

Предлагаме курсове за подготовка и виртуално базирани тестове за тренировка в две направления:

  • за бързо решаване на тестове
  • подготовка за НВО

Ако желаете да се присъедините към нашите курсове, можете да го направите чрез контактната форма.